Chàng trai khởi đầu phong trào bán thận mua iPhone năm ấy đã chính thức nằm liệt giường cả đời

Wang thừa nhận thời điểm đó mình khá ‘trẩu’ khi có quan điểm: ‘Tại sao tôi phải cần hai quả thận? Một là đủ’ để có đủ khả năng mua … Read More