Lịch cúp điện dự kiến ở Bình Thuận tuần này từ thứ 2 (18/10) đến Chủ nhật (24/10)

Theo lịch cúp điện Bình Thuận mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Bình Thuận sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Bình Thuận tuần này chi tiết:

ảnh minh họa.

Điện lực Hàm Thuận Bắc

 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 24/10/2021 07:30:00 16:00:00 Khu phố 1, một phần khu phố Lâm Giáo, một phần khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 18/10/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần khu phố Phú Cường, một phần khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 18/10/2021 09:30:00 11:47:00 Công ty TNHH Thuận Hòa Tuấn Hùng Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 18/10/2021 09:30:00 11:42:00 Khách hàng Đinh Thị Dung Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 18/10/2021 09:30:00 11:31:00 Hộ Kinh Doanh: Như Ý Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 18/10/2021 09:30:00 11:41:00 Khách hàng Cao Thị Huế Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 18/10/2021 09:30:00 11:45:00 Hộ Kinh Doanh: Lê Thị Thanh Thủy Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 18/10/2021 09:30:00 11:44:00 Khách hàng Nguyễn Văn Trung Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc 18/10/2021 09:30:00 11:39:00 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Quốc Kiên Ngừng/giảm huy động ĐMT MN của từng dự án theo kế hoạch phân bổ công suất huy động của SPC để tránh quá tải lưới điện

 

Điện lực Phú Quý

 • Điện lực Phú Quý 19/10/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần thôn Đông Hải xã Long Hải huyện Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Phú Quý 21/10/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần thôn Tân Hải xã Long Hải Huyện Phú Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

Điện lực Đức Linh

 • Điện lực Đức Linh 24/10/2021 07:30:00 11:00:00 Một phần KP 1, 3 TT Võ Xu, xã Vũ Hòa huyện Đức Linh Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đức Linh 23/10/2021 07:30:00 15:00:00 KP 7, 8, 10 T.T Đức Tài, một phần thôn 1, 2, 3 xã Đức Hạnh huyện Đức Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Đức Linh 24/10/2021 07:30:00 16:30:00 Xã Gia An, một phần KP Lạc Hưng, Lạc Hưng 1, 2 huyện Tánh Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực Đức Linh 22/10/2021 07:30:00 16:30:00 KP 2,4 TT Võ Xu, xã Sùng Nhơn, Đa Kai huyện Đức Linh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

 

Điện lực Phan Thiết

 • Điện lực Phan Thiết 24/10/2021 08:00:00 15:00:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Phan Thiết 20/10/2021 09:30:00 13:30:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Phan Thiết 22/10/2021 09:30:00 13:30:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Phan Thiết 23/10/2021 09:30:00 13:30:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Phan Thiết 21/10/2021 09:30:00 13:30:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Phan Thiết 19/10/2021 09:30:00 13:30:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Phan Thiết 18/10/2021 09:30:00 13:30:00 Công trình ĐMT Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

P.V / cskh.evnspc.vn
Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Bình Thuận News