Mở rộng cầu hẹp, vuốt thẳng đường cong đoạn QL1 qua Bình Thuận

3 cầu hẹp Tà Mon, Phú Sung, Ông Hạnh nằm trên đoạn đường cong trên tuyến QL1 qua tỉnh Bình Thuận sẽ được mở rộng.

3 cầu hẹp trên tuyến QL1 qua tỉnh Bình Thuận sẽ được nâng cấp, mở rộng mặt cầu.

Cầu Tà Mon (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) trên QL1 đang được mở rộng. Nhà thầu đã rào đường đang thi công hạng mục phần mở rộng mặt đường, nhiều thiết bị xe cơ giới được huy động trên công trường.

Công nhân đang di dời thiết bị viễn thông, đường điện để chuẩn bị thi công mở rộng cầu. Đoạn đường hơn 1km nối dài từ cầu Tà Mon đến cầu Sông Phan trước đây thường xuyên bị ngập úng (huyện Hàm Tân) nay cũng được thi công hệ thống thoát nước.

Clip thi công hệ thống thoát nước, mở rộng QL1 đoạn qua huyện Hàm Tân:

Đại diện Chi nhánh BOT 319 Sông Phan cho biết, nhà thầu đang thi công mở rộng cầu Tà Mon (huyện Hàm Tân), mỗi bên mở 3,5m, mở rộng mặt đường hai bên với chiều dài gần 4km. Ngoài ra, nhà thầu sẽ thi công cải tạo, mở rộng các cây cầu Phú Sung, Ông Hạnh, Tà Mon.

Cụ thể cầu Phú Sung sẽ được mở rộng thêm 3,5m bên trái tuyến và mở rộng mặt đường khắc phục đoạn đường cong hình chữ S. Riêng cầu Ông Hạnh sẽ được xây thêm cầu mới rộng 9m.

Trên tuyến này cũng sẽ được lắp thêm dải phân cách khoảng 10,5km trên QL1. Thi công 17 vị trí rãnh thoát nước dọc tuyến qua 2 huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam. Đây là các hạng mục bổ sung nhằm mở rộng, nâng cấp cầu hẹp, cải tạo các “điểm đen” giao thông đảm bảo công tác đảm bảo ATGT trên QL1. Tổng kinh phí thực hiện việc cải tạo các điểm đen gần 200 tỷ đồng. Dự kiến thời gian hoàn thành sau 2 tháng.

Đơn vị thi công sẽ mở rộng mặt đường, vuốt thẳng đường cong qua khu vực cầu Tà Mon.

Nạo vét thi công hệ thống thoát nước gần cầu Sông Phan (huyện Hàm Tân).

17 điểm ngập nước trên QL1 qua huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam sẽ được thi công lắp đặt cống thoát nước

Vĩnh Phú/baogiaothong.vn

Link báo gốc: https://www.baogiaothong.vn/mo-rong-cau-hep-vuot-thang-duong-cong-doan-ql1-qua-binh-thuan-d482482.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *