Tuy Phong: Thiết lập thêm 4 điểm phong tỏa tại xã Vĩnh Hảo

Hôm nay (12/10), qua test nhanh sàng lọc cộng đồng, tại xã Vĩnh Hảo đã phát hiện 15 ca nghi nhiễm Covid-19. Do đó, UBND huyện Tuy Phong đã thống nhất triển khai thiết lập 4 điểm phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 tại xã này. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ trưa ngày 12/10/2021 đến khi có thông báo mới.


Khu vực chợ Vĩnh Hảo.
Cụ thể, các điểm phong tỏa gồm: Điểm từ nhà ông Huỳnh Văn Công đến nhà ông Huỳnh Kỳ gồm 5 hộ/15 khẩu xóm 5, thôn Vĩnh Hải; điểm từ nhà ông Nguyễn Bừa đến nhà bà Nguyễn Thị Đĩnh gồm 14 hộ/41 khẩu xóm 6, thôn Vĩnh Hải; điểm từ nhà ông Nguyễn Ngọc Thuận đến nhà ông Nguyễn Hưng 12 hộ/42 khẩu xóm 3 (chợ mới), thôn Vĩnh Hải; điểm phong tỏa nhà bà Lê Thị Nhàn 1 hộ/4 khẩu xóm 1C, thôn Vĩnh Sơn.


Test nhanh sàng lọc cộng đồng dọc quốc lộ 1A.
UBND huyện giao UBND xã Vĩnh Hảo tổ chức thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại điểm phong tỏa. UBND xã Vĩnh Hảo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại điểm phong tỏa. Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ xã Vĩnh Hảo thực hiện tốt chỉ đạo.

K.Hằng/baobinhthuan.com.vn

Link báo gốc: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/tuy-phong-thiet-lap-them-4-diem-phong-toa-tai-xa-vinh-hao-142208.html

Tin tức