Gần 90% tàu cá La Gi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Thời gian qua, việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá được thị xã tập trung chỉ đạo xuyên suốt.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, toàn thị xã có 615/695 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, chiếm tỷ lệ gần 90%. Như vậy, La Gi hiện còn 80 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đa số các tàu này đều đang đậu bờ, hư hỏng, mục nát, hoặc bị tai nạn chìm đắm không thể trục vớt… và đang đề nghị ngành chức năng xóa bộ theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, thị xã đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai đồng loạt công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa biển, khu vực neo đậu để kiểm soát tàu cá theo danh sách tàu cá đã rà soát, chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát; cảnh báo nghiêm khắc mức phạt, kiên quyết không cho xuất bến đi biển và yêu cầu thực hiện ngay việc lắp đặt đối với các tàu cá cố tình vi phạm chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, không mở thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoặc sử dụng các biện pháp vô hiệu hóa hoạt động của thiết bị khi tàu hoạt động trên biển như nghề giã cào bay, câu khơi. Đồng thời, thực hiện nghiêm biện pháp chế tài về kinh tế, xử lý theo Nghị định số 42; dừng giải quyết chính sách hỗ trợ theo Quyết định 48 và các chính sách có liên quan. Nhờ đó, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá đã được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Trong thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt đối với chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên nhằm làm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức tự giác của ngư dân trong việc chấp hành chủ trương, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khai thác, đánh bắt thủy sản.

Minh Duyên/Baobinhthuan

Nguồn: http://www.baobinhthuan.com.vn/kinh-te/gan-90-tau-ca-la-gi-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-133510.html

Tin tức